Kandydaci KWW „Niezależni – Porozumienie Lokalne” do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Ewa Wiesława JURAK (Okręg 1 – Lista nr 15)

Urodzona w 1964 roku.
Pracownik administracji szkolnej.
Sekretarz szkoły ponadpodstawowej.

Wieloletni pracownik placówki oświatowej.
Swoje ambicje i serce wkłada przede wszystkim w sferę edukacji młodzieży.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Ewa Wiesława Jurak
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 1.
Lokal wyborczy: OCK w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30

Ireneusz Jan GÓRSKI (Okręg 2 – Lista nr 15)

Urodzony w 1966 roku.
Historyk - absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego.

Długoletni pedagog, nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Niezdowie.
Działacz sportowy i trener piłki nożnej. Za działalność sportową odznaczony Złotą Odznaką Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Ireneusz Jan Górski
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 2.
Lokal wyborczy: OCK w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30; Świetlica szpitalna, ul. Szpitalna 9
Z zamiłowania regionalista. Interesuje się lokalną historią. Szczególnie bliska jest mu pamięć i losy żołnierzy walczących w zgrupowaniu Hieronima Dekutowskiego Zapory.
Obecnie kierowca zawodowy w prywatnej firmie transportowej.

Joanna Małgorzata MAJKA (Okręg 3 – Lista nr 15)

Urodzona w 1961 roku.
Nauczyciel dyplomowany, dodatkowa specjalność oligofrenopedagog.

Wieloletni członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Obecnie członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Joanna Małgorzata Majka
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 3.
Lokal wyborczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim, ul. Morwowa 3
Z zamiłowania nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Paweł Jacek JANUSZEK (Okręg 4 – Lista nr 15)

Urodzony w 1976 roku.
Inżynier techniki komputerowej. Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Technik ekonomista.
Działacz społeczny, dziennikarz obywatelski, animator kultury.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego
Członek Stowarzyszenia OSP w Janiszkowicach.
Członek NZZ Wolność i Godność
Paweł Jacek Januszek
Kandydat na Burmistrza Opola Lubelskiego.
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 4.
Lokal wyborczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim, ul. Morwowa 3
Poza pracą zawodową zajmuje się działalnością społeczną, koordynacją akcji dobroczynnych. W 2017 roku za całokształt wieloletnich działań kulturalnych i społecznych na rzecz społeczności gminy Opole Lubelskie otrzymał tytuł „Społecznika Roku".

Tadeusz Marcin WOLSKI (Okręg 5 – Lista nr 15)

Urodzony w 1970 r. Absolwent historii na KUL, specjalność nauczycielska, pracuje w urzędzie jako archiwista.

Konserwatysta, kiedyś członek ZCHN,
potem PIS.
Lubi trudne sprawy, władzy się nie boi, kandyduje, aby pomagać ludziom i rozwijać naszą gminę.

Mieszka na osiedlu Lipki od 44 lat.
Tadeusz Marcin Wolski
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 5.
Lokal wyborczy: Centrum Fabryczna w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna 28 A

Marcin Tomasz BUCZEK (Okręg 6 – Lista nr 15)

Urodzony w 1975 roku.
Ukończył studia magisterskie na wydziale filozofii i socjologii UMCS w Lublinie.
Absolwent Lubelskiej Szkoły Biznesu, studium finansowo-księgowe.

Od 2015 roku Przewodniczący Zarządu Osiedla Janiszkowice. Radny w Radzie Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszkowicach.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Marcin Tomasz Buczek
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 6.
Lokal wyborczy: Centrum Fabryczna w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna 28 A; Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7
Po zakończeniu studiów pracował w prywatnych przedsiębiorstwach. Od 2020 roku zawodowo zajmuje się pszczelarstwem.
Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Nominowany do tytułu "Człowiek Roku 2023 Ziemi Opolskiej" Wspólnoty Opolskiej.

Waldemar Adam DOMŻAŁ (Okręg 7 – Lista nr 15)

Urodzony w 1967 roku.
Wykształcenie średnie.
Radny Rady Miejskiej V i VI kadencji.

Posiada własne gospodarstwo rolne.
Pasjonuje się historią Polski. Jest miłośnikiem motoryzacji.

Optymistyczny człowiek, pozytywnie nastawiony do życia.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Waldemar Adam Domżał
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 7.
Lokal wyborczy: M-G Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46
W 2012 roku otrzymał tytuł "Najsympatyczniejszy radny Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim".

Katarzyna ZAWADZKA (Okręg 8 – Lista nr 15)

Urodzona w 1970. Ukończyła studia magisterskie
z pedagogiki oraz podyplomowe z kadry i płace.
Terapeuta zajęciowy.

Całe zawodowe życie związana z pracą z dziećmi (m.in. żłobek) oraz z osobami niepełnosprawnymi, których dobro jest największą wartością.
Otwarta na potrzeby innych.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Katarzyna Zawadzka
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 8.
Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5
Wypełniająca swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Kochająca muzykę i czytanie książek.

Urszula Joanna BARTOSZEWSKA (Okręg 9 – Lista nr 15)

Urodzona w 1963 roku.
Nauczyciel dyplomowany w ZSZ im. Stanisława Konarskiego w Opolu lubelskim.

Wieloletni członek NSZZ Solidarność.
Matka Zastępcza w Rodzinnym Domu Dziecka.

Jej sercu bliskie są dzieci pozbawione rodzinnego domu.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Urszula Joanna Bartoszewska
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 9.
Lokal wyborczy: Świetlica wiejska w Trzebieszy, Trzebiesza 1

Monika GAWLAK (Okręg 10 – Lista nr 15)

Urodzona w 1987 roku.
Pracuje jako sprzedawca, prowadzi gospodarstwo sadownicze.

Od lat podejmuje starania i apeluje o wykonanie nawierzchni drogi powiatowej na terenie swojego miejsca zamieszkania. Jej priorytetem jest poprawa jakości dróg w gminie.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Monika Gawlak.
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 10.
Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Niezdowie, Niezdów 97; Świetlica wiejska w Elżbiecie, Elżbieta 45; Świetlica wiejska w Górach Opolskich, Góry Opolskie 1 A
Pracując wśród mieszkańców poznaje ich potrzeby i problemy.

Jadwiga DUDA (Okręg 11 – Lista nr 15)

Urodzona w 1970 roku.
Magister pielęgniarstwa oraz pedagogiki (pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową).

Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Wiceprezes Koła Gospodyń "Nasza Barć" w Ożarowie.

Bezpartyjna. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Jadwiga Duda
Kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 11.
Lokal wyborczy: Lokal OSP we Wrzelowcu, Wrzelowiec, ul. Długa 4; Muzeum Regionalne w Kluczkowicach, Kluczkowice – Osiedle 7
Jako pielęgniarka opieki długoterminowej pracowała również w terenie. Otwarta na ludzi, aktywna społecznie.

Cezary KRAMEK (Okręg 14 – Lista nr 15)

Urodzony w 1987 roku.
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji.

Studia ukończył na kierunku informatyka w inżynierii rolniczej.
Pracuje w wiodącej, polskiej firmie przetwórstwa warzyw i owoców.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.
Cezary Kramek
Kandydat do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Okręg 14.
Lokal wyborczy: Świetlica wiejska w Emilcinie, Emilcin 15 B; Szkoła Podstawowa w Skokowie, Skoków 84

Udostępnij treść

Opublikuj komentarz