„Unia Europejska czy Samorząd?” oraz sprawy lokalne. Spotkanie z prof. Mirosławem Piotrowskim

Dzisiejsza rzeczywistość polityczna w kraju i w Europie – tej pod szyldem związkowej Unii Europejskiej – stawia nowe wyzwania lokalnym wspólnotom, czyli samorządom. Czy centralizacja władzy na poziomie europejskim grozi powtórką z radzieckiej historii? Mówi się już wprost o „eurokołchozie”, a europejskie państwa narodowe, krok po kroku tracą swoją suwerenność.
„Unia Europejska czy Samorząd?” – pod takim tytułem odbędzie się otwarte spotkanie z profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, panem Mirosławem Piotrowskim.
Podczas spotkania z prof. dr hab. Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji (2004–2019), uczestnicy wraz z Gościem postarają się sprecyzować zagrożenia, możliwości i realia, z jakimi będziemy się mierzyć dzisiaj i w przyszłości.

Poza tematem głównym podejmiemy dyskusję na temat istotnych spraw lokalnych.

Fragment dyskusji dotyczący m.in. rolnictwa. Zagrożenia i możliwości dla tradycyjnych polskich gospodarstw i polskiego przemysłu. Przyczyny aktualnej sytuacji.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2024r. o godz. 17.30 w „Karczmie STAROOPOLSKIEJ”, przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 w Opolu Lubelskim.

Mirosław Mariusz Piotrowski – polski historyk, nauczyciel akademicki i polityk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji (2004–2019), założyciel i przewodniczący ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa.
Kandydat na urząd prezydenta RP w pierwszych i drugich wyborach w 2020.

MIEJSCE:
22 marca 2024r., godz. 17.30
Karczma STAROOPOLSKA
ul. Tadeusza Kościuszki
Opole Lubelskie

Organizator: Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego.

Udostępnij treść

Opublikuj komentarz