Wysokość diet dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 23 sierpnia 2023 r. członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego będą przysługiwać zryczałtowane diety w wysokości:

  • 1500 zł dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych,
  • 1400 zł dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych,
  • 1300 zł dla członków terytorialnych komisji wyborczych,
  • 900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
  • 800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
  • 700 zł dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W drugiej turze wyborów diety będą o połowie niższe. Generalnie, stawki diet w komisjach obwodowych są o 100 zł wyższe niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.
Członkom komisji i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji.

Udostępnij treść

Opublikuj komentarz