Media do pobrania:

Film / prezentacja Kandydatów: http://niezalezni-lop.pl/wp-content/uploads/2024/03/1-Niezalezni-video-1.mp4 

Grafiki naszych Kandydatów:

GMINA OPOLE LUBELSKIE

Informacje wyborcze:

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.