Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni – Porozumienie Lokalne

Skrót: KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne
Pełnomocnik wyborczy: Joanna Maria Matras-Michalska
Pełnomocnik finansowy: Michał Darowski
Obszar rejestracji: Województwo lubelskie
Zarejestrowany przez: Komisarz Wyborczy w Lublinie III

Siedziba Komitetu:
ul. Krzywe Koło 29
24-300 Opole Lubelskie
e-mail: glosobywatelski@golop.pl
tel. 692680754

NIP: 7171841939
REGON: 527807157

Jeżeli chcecie pomóc udostępniając swój płot/balkon/ogrodzenie na plakat lub baner – piszcie sms na nr 692680754, lub na e-mail: glosobywatelski@golop.pl
Można również wesprzeć naszą kampanię finansowo. Dokonując wpłaty na poniższy rachunek: 21 1020 3235 0000 5702 0160 8165

W tytule należy wpisać: „Darowizna

Nazwa i adres odbiorcy: KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne, ul. Krzywe Koło 29, 24-300 Opole Lubelskie
NIEDOPUSZCZALNE JEST wykonywanie przelewu:
– z rachunku firmowego lub zagranicznego,
– poprzez internetowych pośredników płatności,
– przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.
W wyżej wymienionych przypadkach środki zostaną zwrócone lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

1/ Środki finansowe mogą być wpłacane na konto komitetu tylko przez osoby fizyczne i jedynie przez obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – art. 132 § 3 pkt. 2 Kodeksu wyborczego;

2/ Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych!