Paweł Januszek, niezależnym kandydatem na urząd Burmistrza Opola Lubelskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie,

dzisiaj KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne zgłosił moją kandydaturę w wyborach na urząd Burmistrza Opola Lubelskiego. Otrzymałem także oficjalne poparcie organizacji społecznej Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, którą również na co dzień reprezentuję, podejmując się aktywności obywatelskiej.

Zarówno Komitet Wyborczy, jak i Stowarzyszenie, współtworzą mieszkańcy naszej gminy, którzy podobnie jak ja, zdecydowali się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, porozumieć się i przedstawić merytoryczną propozycję wyborczą.

Ta propozycja w dużej mierze zawarta jest w założeniach programowych, które odnajdziecie Państwo na stronie internetowej, pod tym linkiem: https://niezalezni-lop.pl/nasz-program/

Zachęcam do zapoznania się z treścią tych założeń oraz do podjęcia dyskusji w czasie kampanii, w swoim otoczeniu, na temat naszej i Państwa wizji samorządu. Jako kandydat na burmistrza zapraszam Państwa do merytorycznego dialogu.

Moim priorytetem jest zwrot polityki lokalnej w kierunku zasad fundamentalnych. Samorząd powinien być obywatelski, a nie całkowicie zależny od jednego człowieka lub „lokalnego układu”. Wierzę, że Państwa oczekiwania, pokrywają się z moimi:

☑️Władze samorządowe wsłuchujące się w oddolny głos społeczności lokalnej
☑️Poprawa rozwiązań administracyjno-prawnych
☑️Zasada otwartych drzwi w praktyce
☑️Partnerstwo i działania na rzecz uwolnienia lokalnego potencjału społecznego i ekonomicznego
☑️Uczciwa i bezpartyjna polityka samorządowa

„Idea i praktyka w samorządzie obywatelskim” – założenia programowe KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne, to projekt ukazujący to, co moim zdaniem należy odpowiedzialnie i skutecznie realizować, czyli politykę lokalną rozumianą nie inaczej, jak sztuka dobrego zarządzania dla dobra lokalnej wspólnoty.

Już dziś DZIĘKUJĘ za kredyt zaufania przy wsparciu mojej kandydatury.

Zgodnie z naszym mottem wyborczym: „Zaangażuj się, decyduj, zmieniaj!”, zabieram/my się do pracy.

A zatem, do dzieła! Kampania trwa. ✌

Liczę na Państwa głos 7 kwietnia.

Paweł Januszek
Kandydat na Burmistrza Opola Lubelskiego
KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne

W latach 2005-2006 odbył staż w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Opolu Lubelskim. Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z pracą jako animator kultury, muzyk, instruktor kulturalno-oświatowy. Prowadził również działalność gospodarczą.

Pracował m.in. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach, w Opolskim Centrum Kultury oraz w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki.

Poza pracą zawodową zajmuje się działalnością społeczną, koordynacją akcji dobroczynnych. W 2017 roku za całokształt wieloletnich działań kulturalnych i społecznych na rzecz społeczności gminy Opole Lubelskie otrzymał tytuł „Społecznika Roku”.

Od kilku lat jest aktywny jako dziennikarz obywatelski. Czynnie uczestniczy w życiu publicznym organizując i współorganizując wydarzenia, spotkania i konferencje dotyczące istotnych spraw w wymiarze społecznym, samorządowym i politycznym.

Jest członkiem organizacji pozarządowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszkowicach, Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność. Od 2022 roku jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego utworzonego oddolnie, w celu skutecznego realizowania przedsięwzięć związanych z potrzebami lokalnej społeczności.

Bezpartyjny. Nie należy do żadnej partii politycznej.

 

Udostępnij treść

Opublikuj komentarz